Cialis Tam Olarak Nedir ?

Cialis, erkeklerde erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) ve pulmoner arteriyel hipertansiyonu (PAH) tedavi etmek için kullanılır. Fizyolojik ereksiyon sürecinin bir kısmı, korpus kavernozumda nitrik oksit (NO) salınımını içerir. Bu daha sonra, siklik guanosin monofosfat (cGMP) seviyelerinin artmasına neden olan guanilat siklaz enzimini aktive eder ve bu da korpus kavernozumda düz kas gevşemesine yol açar, bu da artan kan akışı ve ereksiyon ile sonuçlanır. Cialis, korpus kavernozumda cGMP’nin bozulmasından sorumlu olan cGMP’ye özgü fosfodiesteraz tip 5’in (PDE5) güçlü ve seçici bir inhibitörüdür. Bu, gemide Cialis ile normal cinsel uyarılmanın, korpus kavernozumda daha iyi ereksiyonlara yol açan cGMP seviyelerinin artmasına yol açtığı anlamına gelir. Cinsel uyarı olmadan ve NO / cGMP sistemi aktivasyonu olmadan,

Cinsel stimülasyon sırasında penil ereksiyon, penil arterlerin ve korpus kavernozal düz kasların gevşemesi ile sağlanır ve bu da organa artan kan akışına yol açar. Bu yanıta, düz kas hücrelerinde cGMP sentezini uyaran sinir terminallerinden ve endotel hücrelerinden nitrik oksit (NO) salınımı aracılık eder. Döngüsel GMP, düz kas gevşemesine ve korpus kavernozuma artan kan akışına neden olur ve penis etrafındaki korpus kavernozumda cGMP’ye özgü fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) tarafından bozulur. Cialis, PDE5’i inhibe eder ve dolayısıyla mevcut cGMP miktarını artırarak erektil işlevi geliştirir.

 

You may also like...